Zonta højskolerne i Østgrønland

I 2008 blev den første kvindehøjskole for unge mødre afviklet i Østgrønland ved hjælp af danske undervisere (sundhedsplejerske, psykolog, jordemoder, en kunstner). Fra 2010 blev enkelte af underviserne grønlændere og fra 2012 var alle undervisere grønlandske, takket være et givende samarbejde med velfærdsafdelingen i Tasilaq, som også stillede kursusfaciliteter til rådighed. Zontas donation startede med at dække alle udgifter – til siden 2012 at dække udgifter til mad/køkkenpersonale, samt børnepasning, så mor kan komme på Højskole.

I 2015 blev den 8. højskole afviklet, og ved samme lejlighed blev der optaget en film på 30. min., som følger kvinderne ugen igennem på højskolen. Filmen har været vist flere gange på Sønderborg Lokal TV, som workshop på Kvindedagen samt ved forskellige PR lejligheder.

Der har nu været ca. 160 unge mødre på den ugelange højskole, som afrundes med festspisning og kaffemik, hvor der uddeles et for deltagerne meget værdsat kursusbevis.

Projektet startede som et Zonta Danmark projekt som desuden blev støttet af 10 lokale klubber. Projektet er gennem alle årene drevet af Zonta Sønderborg. Der er af de sponsorerede midler økonomi til yderligere 2-3 højskoler, og der arbejdes på at stifte en kvindepris til en lokal rollemodel, et legat til en ung studerende samt rådgivningshjælp til opstart af et Kvinde- og krisecenter i Tasilaq.

Nyheder

17. november 2023

Grænser for ligestilling?

Ligestilling på dagsordenen på gymnasier landet over. Unge skal tidligt lære om ligestilling mellem kønnene. Hvad er den største udfordring, når det kommer til ligestilling i Danmark? • Er ligestilling […]

Læs mere 14. juni 2023

Zonta Danmarks Håndværkerlegat uddelt til 6 unge kvinder

Zonta Danmark kunne den 14. juni 2023 for tredie gang uddele Håndværkerlegatet. Takket være et sponsorat fra Topsoe kunne hele 6 unge kvinder i år blive udvalgt blandt et stærkt […]

Læs mere 10. juni 2022

Uddannelseslegater uddelt for 10. gang

Zonta Sønderborg uddeler for tiende gang uddannelseslegater til kvinder bosiddende i Sønderborgområdet. Ligeledes uddeler Zonta Sønderborg for anden gang uddannelseslegat til en grønlandsk kvinde, der studerer i Danmark. I år […]

Læs mere SE NYHEDER

Kalender

31. maj 2023

Kvindeparaplyens Grundlovsarrangement

Sammen med de andre kvindegrupper i Sønderborg mødes vi til Grundlovsarrangement 5. juni kl. 16-18 ved Kvindernes Eg på plænen ved Sønderborg Slot.  

Læs mere SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.