Zonta højskolerne i Østgrønland

I 2008 blev den første kvindehøjskole for unge mødre afviklet i Østgrønland ved hjælp af danske undervisere (sundhedsplejerske, psykolog, jordemoder, en kunstner). Fra 2010 blev enkelte af underviserne grønlændere og fra 2012 var alle undervisere grønlandske, takket være et givende samarbejde med velfærdsafdelingen i Tasilaq, som også stillede kursusfaciliteter til rådighed. Zontas donation startede med at dække alle udgifter – til siden 2012 at dække udgifter til mad/køkkenpersonale, samt børnepasning, så mor kan komme på Højskole.

I 2015 blev den 8. højskole afviklet, og ved samme lejlighed blev der optaget en film på 30. min., som følger kvinderne ugen igennem på højskolen. Filmen har været vist flere gange på Sønderborg Lokal TV, som workshop på Kvindedagen samt ved forskellige PR lejligheder.

Der har nu været ca. 160 unge mødre på den ugelange højskole, som afrundes med festspisning og kaffemik, hvor der uddeles et for deltagerne meget værdsat kursusbevis.

Projektet startede som et Zonta Danmark projekt som desuden blev støttet af 10 lokale klubber. Projektet er gennem alle årene drevet af Zonta Sønderborg. Der er af de sponsorerede midler økonomi til yderligere 2-3 højskoler, og der arbejdes på at stifte en kvindepris til en lokal rollemodel, et legat til en ung studerende samt rådgivningshjælp til opstart af et Kvinde- og krisecenter i Tasilaq.