Velkommen

Klubben har i dag har 20 medlemmer, der er kendetegnet ved stor diversitet indenfor både uddannelse, job, branche og alder. Klubben har således både en præst, advokat og en HR chef som medlemmer.
Aldersmæssigt spænder klubben fra 38 år til 82 år.

Og det er netop mangfoldigheden, der er den drivende kraft i klubben og i møderne. Forskellighederne sikrer spændende arrangementer og gode dialoger – altsammen med til at sikre donationer til spændende projekter, der styrker kvinders muligheder.

Vi mødes sidste onsdag i måneden til spændende virksomhedsbesøg og ego-branche foredrag. Strategimødet i efteråret er tilrettelagt af Bestyrelsen, og i april afholdes Generalforsamling.

Som medlem er du med til at gøre noget for andre kvinder og støtte projekter, både globalt og lokalt. Du får mulighed for at møde andre kvinder med forskellig baggrund og erhverv og få et nationalt og internationalt netværk.

Og sidst – men ikke mindst – får du mulighed for at have det sjovt og dermed blive både underholdt og oplyst.

 

KLUB FAKTA
Klubnavn: Sønderborg

Klubnummer: 1550
Charterdato: 6. September 1996
Mødedag: Sidste onsdag i måneden
Antal medlemmer: 20

Kontakt: zontasonderborg@gmail.com