Set & sket

   2018
November

Medlemsmødet i november var klubbens strategimøde hvor vi kiggede frem mod fejringen af Zontas 100års jubilæum i 2019.

Vi startede med en gennemgang af Zonta International projekter 2018-2020 hvor vi i Sønderborg har valgt STOP børneægteskaber som det projekt vi støtter gennem vores aktiviteter.

På mødet blev Helle Gyrn, Juste Naruse og Hanne Refslund chartret af formand Astrid Jensen.

Oktober

I oktober besøgte vi Ungecentret i Sønderborg kommune

September

Besøg hos AspIT

August

Vi holdt møde hos Sønderjysk-Bosnisk forening i deres foreningslokaler.