Uddannelseslegater uddelt for 10. gang

Zonta Sønderborg uddeler for tiende gang uddannelseslegater til kvinder bosiddende i Sønderborgområdet. Ligeledes uddeler Zonta Sønderborg for anden gang uddannelseslegat til en grønlandsk kvinde, der studerer i Danmark. I år er valget faldet på tre dygtige kvinder som har valgt forskellige uddannelsesretninger, men som alle er kendetegnet ved et højt engagement og gode resultater.

Zonta har i år modtaget 15 ansøgninger til uddannelseslegaterne, og blandt disse er udvalgt tre vindere.

3.g studerende Marie Voss Petersen modtager legat på kr. 5.000, som skal gå til en mere avanceret computer, da hun søger på Medicinalkemi og Kemi på Aarhus Universitet. Computeren skal Marie bruge til dataindsamling i forbindelse med det praktiske arbejde i laboratorierne. Marie har deltaget både i Georg Mohr Matematik konkurrencen og Kemi OL.

Lektor i fysik, astronomi og informatik Martin Glitrup ved Alssundgymnasiet skriver i sin anbefaling: ”Det, der kendetegner Marie er et højt fagligt niveau. Marie har et enormt potentiale og mit håb er, at hun får de bedste forudsætninger for at indfri dette potentiale”.

Pædagogstuderende Lene Louise Lorenzen legat på kr. 5.000, som hun skal bruge på lærebøger. Lene studerer, trods det at hun er enlig mor til to. Legatet vil derfor lette budgettet og hverdagen.

Lektor og studietovholder, Dorte Kjærholm Rizzi, Pædagoguddannelsen UC Syd beskriver i sin anbefaling: ”Lene udviser et aktivt engagement, stor indlevelsesevne og høj faglighed i undervisningen og praktikforløb. Det er min oplevelse, at Lene har fået mange erfaringer med, baggrundsviden om og øget bevidsthed om disse kompetencer (fysiske, musiske og kreative) via et stort engagement og involvering i studiet”.

Serviceøkonomstuderende Linda Bagger modtager Grønlands uddannelseslegat kr. 10.000, som skal gå dels til praktikophold på 3. semester i Sverige og dels til en ekstra rejse hjem til Grønland.

Adjunkt Malene Sivertsen Bundgaard Thranum ved Erhvervsakademi Aarhus udtaler i anbefaling: ”Hun er en ambitiøs studerende, der tager sit studie seriøst. Linda vil udlands gennem et udlandsophold vinde den nødvendige selvtillid enten til at læse videre eller tage udfordringen op med et karrierejob. Jeg kender Linda som en dygtig studerende, der deltager både fagligt og socialt og som altid møder forberedt op til undervisningen og bidrager aktivt i gruppearbejdet med sine medstuderende”.

 

 

Zonta Sønderborg