Astrid Jensen overrækker blomster til legatmodtager Victoria Ifeoma Rygaard Andresen
Anna Rebien Lund fra Sønderborg vandt Z0NTA’s Young Women in Public Affairs distriktspris 2017 på US Dollar 1.000

 

 

 

Legater

Young Women in Public Affairs Award

YWPA award uddeles til en dygtig ung kvinde (mellem 16-19 år), som har lederegenskaber, som er engageret i frivilligt arbejde, og som har et internationalt perspektiv på sine aktiviteter. Hun skal desuden være god til at formulere sig på engelsk.

Ansøgeren deltager i en udvælgelse på landsplan. Vinderen går videre til udvælgelse i Zonta Distrikt 13, som er Norge, Island, Danmark og Litauen. Vinderen herfra modtager USD 1.500 og deltager derefter i den internationale selektion af 10 kandidater, der hver modtager USD 4.000.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2019 og ansøgningen skal sendes til en lokal Zonta klub.

Ansøgningsblanketten downloades fra www.zonta.org -> Global Impact -> Education: Young Women in Public Affairs Award (Link)

Zonta Sønderborgs uddannelseslegat

Zonta Sønderborg uddeler hvert år et uddannelseslegat og har i 2018 valgt at udbetale 2 legater. Det ene er på 10.000 kr. og er et ordinær jubilæumslegat og det andet legat er på 5.000 kr.

Victoria Ifeoma Rygaard Andresen, Aabenraa. Victoria har afsluttet HF eksamen ved Aabenraa Statsskole i sommeren 2018. Hun er opvokset her i landet med en dansk mor og en far af nigeriansk afstamning og er den første i sin familie, der får en studentereksamen. Hun vil søge optagelse på RUC på Internationale Studier og vil bruge legatet til at finansiere køb af bøger og en computer. Hendes forældre har ikke økonomisk mulighed for at støtte hende.

Hun har meget fine udtalelser fra lærere på gymnasiet, og det betones, at hun trods en Autisme – lidelse er meget faglig dygtig, flittig og meget velforberedt elev.

Legatet udbetales med 10.000 kr.

Henriette Pedersen, Nordborg. Efter at Henriette i 23 år har arbejdet som social – og sundhedshjælper ved Sønderborg Kommune, påbegyndte hun i 2017 uddannelse som social – og sundhedsassistent ved Social – og Sundhedsskolen i Aabenraa, fordi hun gerne vil udvikle sine faglige kvalifikationer og sociale kompetencer.

Det har ikke været muligt for hende at købe en bærbar computer, som vil være en stor fordel for hende under uddannelsen.

Legatet udbetales med 5.000 kr.