Fakta

 • Klubben har 31 medlemmer
 • Vi mødes den sidste onsdag i måneden kl 18.30-22.00 11 gange om året (juli er mødefri)
 • Klubbens kontingent er for 2020-2021 2.000 kr. Det betales årligt i forbindelse med Generalforsamling i april. Dette kontingent går til donation til Rosenfonden ZI, Børnefond, Children Welfare Indien og Zonta Sønderborgs legat. Derudover betales der 200 kr til hvert møde, som går til forplejning
 • Et af klubbens medlemmer, Karen Marie Hougård, har startet højskolekursus for kvinder i Grønland

Zonta Sønderborg vedtægter

Bestyrelsen pr. 1. juni 2020
 • Formand: Marie-Louise Biering-Nielsen (zonta.marielouise@gmail.com)
 • Kasserer: Ruth Slaikjer
 • Birgitte O Pharao
 • Marie-Louise Nytofte Erichsen
 • Helle Johannsen
 • Marianne Plougstrup
 • Elisabeth Svenningsen

Suppleanter

 • Ditte Iversen
 • Inger Raunkjær

Revisorer

 • Jonna Hjeds, revisor
 • Sarah Shihua Wang