Bestyrelse 2019-2020

Fakta

 • Klubben har 33 medlemmer
 • Vi mødes den sidste onsdag i måneden kl 18.30-22.00 11 gange om året (juli er mødefri)
 • Klubbens kontingent er for 2018-2019 2.000 kr. Det betales årligt i forbindelse med Generalforsamling i april. Dette kontingent går til donation til Rosenfonden ZI, Børnefond, Children Welfare Indien og Zonta Sønderborgs legat. Derudover betales der 200 kr til hvert møde, som går til forplejning
 • Et af klubbens medlemmer, Karen Marie Hougård, har startet højskolekursus for kvinder i Grønland

Zonta Sønderborg vedtægter

Bestyrelsen pr. 1. juni 2019
 • Formand: Astrid Jensen (astrid.jensen55@gmail.com)
 • Kasserer: Ruth Slaikjer
 • Birgitte O Pharao
 • Marie-Louise Nytofte Erichsen
 • Helle Gyrn
 • Inger Raunkjær
 • Marie-Louise Biering-Nielsen

Suppleanter

 • Ditte Iversen
 • Bodil Agnete Christensen

Revisorer

 • Jonna Hjeds, revisor
 • Sarah Shihua Wang