Astrid Jensen (nr 3 fra højre) sammen med resten af bestyrelsen 2018-2019.

Astrid er i Sønderborg mest kendt som leder af Udviklngshuset HR og skolekonsulent ift i integrationsarbejdet i Sønderborg Kommune.

Formanden har ordet

Jeg har altid været optaget af kvinders lige muligheder og rettigheder i samfundet. Var i min ungdom aktiv i kvindebevægelsen og stod for projekter, som blandt andet samlede penge ind til opstarten af Grevinde Danner.

Sidenhen har jeg arbejdet meget aktivt med mangfoldighed bredt forstået. Mangfoldighed med afsæt i køn, alder og etnicitet. Stod blandt andet i spidsen for et stort EU projekt, som både vandt Integrations og MIA prisen. Som en del af projektet blev der udviklet Kulturkurser, som alle ansatte i Sønderborg og Løgumkloster kommuner deltog i. I alt ca 3500 personer. Kurserne havde til formål at vende integrationen på hovedet, og tog afsæt i barrierer og muligheder for at den offentlige sektor kan rekruttere og integrere flygtninge / indvandrere fra 3. verden. Et væsentligt tema var myter overfor fakta, en drøftelse af ” hvad er danske arbejdspladsnormer” og spot på hvordan forskelligheder styrker samarbejdet på en arbejdsplads

Er i dag meget engageret i Global Kids, som især har projekter i Syd Amerika og Kenya. Projekterne har fokus på kulturmødet og på at styrke interkulturelle kompetencer via samarbejde med unge artister. Projekterne udspiller sig både i Danmark og i Kenyas slumkvarterer

I Zontaregi tror jeg på, at vi som kvinder kan gøre en forskel, ved at anskue forskelle som styrker, og en tro på at vi alle har noget, vi kan bidrage med.

Som klub støtter vi kvindeprojekter med tydelige mål, der gør en forskel lokalt, nationalt og internationalt. Projekter som samtidig understøtter fællesskab og fælles fodslaw i Zonta

Jeg vil arbejde for at fortsætte den gode udvikling af klubben og vil sammen med medlemmerne i næstkommende periode fokusere på:

  • Branding samt udvikle en strategi herfor
  • Arbejde med forskelligheder internt og styrke samarbejdet med eksterne med afsæt i fælles projekter
  • Styrke klubbens indre liv bla ved hjælp af klare strategier og retningslinjer

Astrid Jensen, formand for Zonta Sønderborg 2018-2019